FANDOM


Шаблоните са начин, който позволява да се използват стандартизирани блокчета с текст в различни статии. Тези блокчета се намират в отделни страници започващи с "Шаблон:", и се обновяват автоматично, когато самият шаблон е обновен. С други думи, когато шаблона е обновен, не се налага да обновявате страниците, които го използват.

Шаблоните в Memory Alpha могат да се използват за много неща, и затова са групирани в четири основни категории:

  • Шаблони за съобщения. Тези шаблони съдържат важна информация за читателите/или архивистите. Обикновено са предназначени да привличат вниманието и да информират за състоянието на статията, дали за нарушение на авторските права, нужда от коментари, или пояснителна бележка.
  • Навигационни шаблони. Потребителите могат да създават навигационни шаблони, които свързват няколко статии в едно меню. Това е много полезна за статиите за сериалите, или за групо от статии, които имат обща тема.
  • Мета шаблони. В "Memory Alpha" съществуват страници, които се променят често; сред тях са страници за изтриване, номинации за избрани статии, началната страница и др. В тези случаи е по-добре текста, който не се променя да се включи в отделен шаблон, защото премахва нуждата един и същи текст да бъде записван отново и отново, а по-този начин се запазва дисковото пространство.
  • Шаблони за статии. Тези шаблони не са предназначени да бъдат добавяни автоматично в статията, а са по-скоро "съветници" за създаването на нова статия по определена тема.

Вижте същоРедактиране

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики