FANDOM


Wiki-unpadded  ОтносноУказания и правила → Канон политика
Wiki-unpadded
Тази страница описва някои от указанията и правилата на Memory Alpha

Моля прочете съдържанието за да се запознаете с правилата и установения ред.
Ако имате въпроси, предложения или оплаквания, моля напишете ги на дискусионната страница.

Целта на Memory Alpha е да бъде надеждна енциклопедия на Стар Трек вселената за всичките си читатели. Затова ни се налага да ограничим до някаква степен информацията, която приемаме. В края на краищата това ще помогне на Memory Alpha да остане полезна и достоверна за възможно най-голяма група от фенове.

Тази политика не е предназначена за да наложи един единствен начин на виждане на Стар Трек вселената, и не съществува за да предостави някаква критическа оценка на различните сериали и филми; съществува за да позволи систематичното каталогизиране на данни в лесно управляеми категории. Като се вземе това предвид, архивистите трябва да бъдат на всяка цена толерантни и да уважават други гледни точки, мнения и заключения.

Кратка информация за политикатаРедактиране

Статиите трябва да посочват източниците, използвани за основа на самата статия. Всичко видяно или чуто в Стар Трек епизод или филм може да бъде използвано като източник за статия.

Информация от продукционни материали (като диалози в сценарии, които са изрязани от готовия продукт) и справочни матерали (като Стар Трек Енциклопедия) трябва да бъдат отбелязани в раздела произход, докато информация от официални романи и подобни публикации трябва да бъде включена в раздела "апокрифа" на съответната статия. По-специфичните детайли и изключения са отдолу.

Видове статииРедактиране

В Memory Alpha, ние разграничаваме два вида статии:

 • Статии за Стар Трек вселената. Тези статии са написани за теми в Стар Трек вселената. Темите могат да включват събития, обекти, или всичко споменат в епизоди или филми. Те трябва да се придържат стриктно към Канон политиката.
 • Статии за Стар Трек франчайза. Тези статии са написани от гледна точка на истинския свят, и са написани за Стар Трек франчайза. Темите могат да включват статии за продукцията на епизодите и филмите, също и статии за романи, игри и други официални материали, както и страници за акьорите и актрисите. Канон политиката не обхваща тези статии.

ЦитатиРедактиране

Статиите за Стар Трек вселената изискват всички твърдения и факти да бъдат подкрепени от "валидни източници". Когато източникът не може да се потвърди, твърдението и/или статията могат да бъдат преработени или изтрити.

Статиите за Стар Трек франчайза също трябва да имат цитати, но не е задължително тези цитати да са валиден източник.

ИзточнициРедактиране

Епизоди и филмиРедактиране

Включват:

 • Всички TOS епизоди
 • Всички TAS епизоди (вижте FAQ)
 • Всички TNG епизоди
 • Всички DS9 епизоди
 • Всички VOY епизоди
 • Всички ENT епизоди
 • Всички Стар Трек филми

Не трябва да бъдат създавани статии на теми, които не са видяни или чути в епизодите или филмите.

Валидни източнициРедактиране

Следните са валидни източници и могат да бъдат използвани в статиите за Стар Трек вселената като цитати:

 1. Устен диалог (какво е казано)
 2. Визуален материал (какво е видяно)
 3. Слухов материал (всичко, което е чуто, но не е било част от устен диалог)

Продукционни и справочни материалиРедактиране

Следните ресурси могат да бъдат ползвани като източници в статиите за Стар Трек вселената, но трябва да бъдат включени в раздела зад кадър както е обяснено в Наръчника за оформление.

 1. Матерали създадени от продукционния екип
 2. Материали използвани от продукционния екип
  • Всяко ръководство на сценариста/режисьора за създаването на Стар Трек сериал
  • Всяко техническо ръководство на сценариста/режисьора за създаването на Стар Трек сериал
  • Всички сценарии на епизоди; при условие, че репликите могат да се използват за валиден източник, но няма да надделее над репликите изговорени по време на епизода.
 3. Друга информация идваща от продукционния екип
  • Информация от Startrek.com
  • Допълнителни DVD материали (напр. интервюта, коментари, документални филми – всичко друго което не е включено в епизода)
  • Информация за произхода от продукционния екип (от интервюта с Рик Стърнбах, Майкъл Окуда и др.)
 4. Източници, които не са създадени от продукционния екип
 5. Материали умишлено изключени от епизодите
  • Изрязани или алтернативни сцени от епизоди сравнени с оригиналните, излъчени; при условие, че "Режисьорската версия" на филма може да бъде използвана като валиден източник и ще надделее над оригиналната версия, където има разлики.
  • Части от декорите, реквизитите, грима и костюмите, които не са ке появявали в епизодите.
  • Сценарии, серии и други планирани материали, но нереализирани (напр. Стар Трек: Втора фаза)
  • Всякакъв друг зад-сцената материал

За герои, които са се появили на екрана, но са били неназовани, могат да се използват имена, дадени от източници от продукционния екип. Причина за това е да се избегне натрупването на голям брой герои без имена. В момента, в който тази информация си противоречи с друга появила се на екрана, то тази на екрана ще надделее.

Същото се отнася и за датите на определени събития от Стар Трек вселената (като 2285 за Стар Трек II: Гневът на Хан). Това е за да се предотврати натрупването на епизоди и филми, действието в които се развива през 2260те, 2360те и т.н. Тук също надделява информацията от епизодите и филмите в случай на противоречие.

Други източнициРедактиране

Следните източници могат да бъдат цитирани в статиите за Стар Трек вселената, но могат да се напишат само в раздела "Апокрифа" на съответната статия (вижте Memory Alpha:Manual of Style), но не и в основния текст на статията:

 • Одобрени фантастични книги
 • Одобрени комикси
 • Одобрени игри
 • Трябва да се внимава относно количеството на тази информация в Memory Alpha, тъй като главната й цел не е да описва детайлно друга информация освен тази във сериалите и филмите. Този раздел може да бъде използван от потребители за насоки относно по-нататъшно независимо проучване от тяхна страна.
 • Обложки и подобни картинки не трябва да се изполвзат.
 • Не се създават отделни статии с информация от неканонични източници, освен ако тази информация не е спомената в някой от епизодите или филмите.

Невалидни източнициРедактиране

Следните източници се смятат за невалидни и не трябва да се използват в статии за Стар Трек вселената:

 • Книги и спецификации измислени от феновете
 • Фантастика, във всички форми, измислена от феновете
 • Уеб страници, освен ако информацията не се съдържа и във валиден източник; препратки към външни некомерсиални сайтове могат да се въведат в раздела "Външни препратки".

Противоречия във валидните източнициРедактиране

В случай на противоречие между два валидни източника, най-предпочитания подход би бил да се отбележе противоречието и двата източника да останат валидни. Валидните източници трябва да се тълкуват така че да няма противоречие (ако е възможно). Противоречие не съществува освен ако не може да се намери разумно обяснение според обстоятелствата.

В случай на противоречие между два източника (напр. две реплики от диалог; една реплика и графика), единият може да бъде посочен като валиден източник, при условие че и другия е включен до някаква степен, а противоречието споменато. Обяснение на противоречието и причината за избор на един източник за сметка на друг, не се включват в основния текст (напр. отбелязани с курсив, или на дискусионната страница).

Толерантност във валидните източнициРедактиране

Следните неща не засягат валидността на източниците:

 • Различни актьори, играещи един и същи герои (напр. Саавик)
 • Различия във външния вид на героите през годините (напр. Фрейкс в Това са пътешествията... и Фрейкс в Пегас)
 • Усъвършенстване на оптическите ефекти
 • Използване на вътрешни декори за външни местоположения
 • Грешки по време на продукцията (напр., микрофони в кадър и др.)
 • Оценката на архивистите за достоверността на героя, който е източник или оценката на архивистите за цялостната точност на източника.

Изтриване на невалидни статии или части от тяхРедактиране

Ако статия от Стар Трек вселената съдържа само невалидни източници, то тя може да бъде предложена за изтриване и в последствие изтрита.

Ако статия от Стар Трек вселената съдържа информация от невалиден източник, цитира валиден източник, който си противоречи с друг валиден източник без да е описано противоречието, или съдържа голямо количество информация, която не е от сериалите и/или филмите, въпросът трябва да се обсъди в дискусионна страница на статията. След приемлив период от време за дискусия, статията може да бъде преработена за да съдържа само подходящи цитати от валидни източници. До изтичането на срока, с изключение на случай на вандализъм, текстът в статията не трябва да се модифицира.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики