Fandom

Memory Alpha

Широкообхватен тахионен скенер

728pages on
this wiki
Add New Page
Беседа0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Широкообхватният тахионен скенер е вид сензорна технология притежаваща способността да засича маскирани кораби на извънредно голямо разстояние.

През 2375 година, група от десет джем'хадарски изстребителя използват такъв скенер, за да преследват няколко клингонски "Хищни птици", които се завръщат в територията на Федерацията след като са осъществили "кавалерийски набег" зад линиите на Доминиона.

Also on Fandom

Случайно уики