Wikia

Memory Alpha

Ден начало

Template page

720pages on
this wiki
Беседа0


Този шаблон се поставя в началото на страницата за календарния ден.

Употреба

Следният текста трябва да бъде добавен в началото на страницата на календарния ден:

{{Ден начало|ДЕН|НОМЕР НА МЕСЕЦА}}

За 6 ноември):

{{Ден начало|6|11}}

Around Wikia's network

Случайно уики