Fandom

Memory Alpha

Фазерно реле

728pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Беседа0

Фазерните релета са части от фазерните бойни редици на космически кораб или космическа станция.

През 2371, началник О'Байън модифицира фазерното реле на USS Дифайънт, за да изпари една комета. (Шаблон:DS9)

През 2373, Уорф и Ног работят над начин да увеличат ефикасността на фазерните релета на Дифайънт. (Шаблон:DS9)

През 2375, Джулиън Башир споменава на адмирал Уилям Рос,че надионната радиация, излъчвана от фазерните релета може да ускори синдрома на Туван на Ковал. (Шаблон:DS9)

Also on Fandom

Случайно уики