FANDOM


Toran, Profit and Loss
Гул Торан (2370)
Пол: Мъж
Раса: Кардасианец
Организация: Кардасиански съюз
Ранг: Гул
Статут: Умрял (2370)
Игран от: Едуард Уайли

Гул Торан е кардасиански офицер, който пристига на Дълбок космос 9 през 2370 година, за да надзирава връщането на дисидентите Натима Ланг, Рекелен и Хоуг, след като Елим Гарак осведомява кардасианското Централно командване за присъствието им на станцията.

Торан и Гарак се познават и подържар враждебни отношения. Гулът убеждава Централно командване да убие дисидентите вместо да ги заменя за бажорански пленици, както Гарак предлага. След това той поставя задача на шивача да подготви подходяща фатална "злополука" за Ланг и останалите, за да си възвърне благоразположението на кардасианските власти. Вместо това Гарак убива Торан като го изпарява след като става ясно, че гула е нямал намерение да изпълни обещанието си. (DS9: "Печалба и загуба")

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики