FANDOM


Сектор 3658 е регион в космическото пространство, който се намира в координатна мрежа 10 на квадрант Делта. През 2376 година USS Вояджър преминава през този сектор, когато получава съобщение от лейтенант Реджиналд Баркли, предадено посредство антената МИДАС.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики