FANDOM


Сектор 3556 е регион в космическото пространство, който се намира в квадрант Делта. Изходната точкна на Барзановата червейна дупка се премества в този сектор, в територия отвъд ръкава Денкири. Впоследствие изходът отново се отмества в неизвестна точка.

През 2366 година ференгите Алидор и Кол остават заседнали в сектор 3556 след като използват дупката, за да стигнат до квадрант Делта, но не успяват отново да влезнат в нея преди изходната точка да се е отместила.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики