Wikia

Memory Alpha

Сектор 054

725pages on
this wiki
Беседа0
Starship deploy status 1.jpg

Сектор 054 в Статусната диаграма за развръщането на звездни кораби.

Сектор 054 е регион в космическото пространство. През 2365 година звездният кораб USS Дей-Тплан е изпратен на планетарно изследователска мисия в този сектор.

Информацията за този сектор се извлича от Статусна диаграма за развръщането на завездни кораби видяна в Звездна база 173.

Around Wikia's network

Случайно уики