Fandom

Memory Alpha

Сектор 028

728pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Беседа0
Starship deploy status 1.jpg

Сектор 028 в Статусната диаграма за развръщането на звездни кораби.

Сектор 028 е регион в космическото пространство. През 2365 година звездният кораб USS Лексингтън е изпратен на планетарно изследователска мисия в този сектор.

Информацията за този сектор се извлича от Статусна диаграма за развръщането на завездни кораби видяна в Звездна база 173.

Also on Fandom

Случайно уики