FANDOM


Сарек2268.JPG

Сарек - един от най-известните посланици служили на Федерацията и Вулкан.

Посланикът е официален дипломатически представител на дадено правителство или политическа общност в чужда сходна структура или политическа организация. Посланиците действат като ръководители на посолства.

Обикновено, в рамките на организационната структура на Обединената федерация на планетите, посланиците представляват ОФП в светове, които не са нейни членове или собствените си светове, които са членове, пред самата Федерацията. Известни са също така случаи, при които Федерацията е представлявана от посланици в светове, които са нейни членове. Така например след като напуска Звездния флот, през 2169 година, Джонатан Арчър става посланик на ОФП на Андория.

Едно от главните правомощия на всеки посланик е да отправя дипломатически протест в нобходимите случаи, а вследствие на високопоставената си позиция посланиците на Федерацията имат също властта да издават заповеди на и отправят инструкции до командирите на кораби от Звездния флот.

При условия, че дипломатическия протокол не изисква присъствието на представител с посланически ранг, обикновено неговата роля се поема от офицер за свръзка зает в съответните военни или граждански правителствени служби.

В зората на кариерата си Жан-Люк Пикар ръководи наземен екип, за да спаси посланик на планетата Милика III. Успехът на тази мисия дава посока на бъдещето му развитие в Звездния флот.

Вижте същоРедактиране

Външни препратки Редактиране

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики