Wikia

Memory Alpha

Портал:Наука

725pages on
this wiki
Беседа0
Ma icon planets.png Портал Наука

Науката е система за придобиване и организиране на практически и теоритични знания. Математиката, природните науки и обществените науки са трите основни бранша на науката. Учените се занимават с научни проучвания за да разширят научните знания, да формират хипотези и да създават теории.

Преглед по категория Преглед по бранш

Around Wikia's network

Случайно уики