FANDOM


Memory Alpha не е свързана с Paramount Pictures или CBS Studios. СТАР ТРЕК е регистрирана търговска марка на Paramount Pictures. СТАР ТРЕК и свързаните с него марки са търговски марки на CBS Studios, Inc. Създаденото от потребителите съдържание на този сайт е пуснато по лиценз Creative Commmons "Attribution-NonCommercial" версия 2.5, който може да бъде намерен тук. Вижте Memory Alpha:Авторско право за повече информация.