Fandom

Memory Alpha

Декос

728pages on
this wiki
Add New Page
Беседа0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Декос е обитаваната главна планета в едноименната звездна система. Тя е част от Федерацията и към 2375 година приютява база на Звездния флот. Намира се на по-малко от ден и половина път от Дълбок космос 9.

През спомената година началник операции на базата на Декос е Ал Лоренцо, който сключва тайно споразумение с Ног да заеме за три дни бюрото на капитан Сиско в замяна на индукционен модулатор. Този уред е след това заменен за фазарен излъчвател от USS Мусаши. (DS9: "Измяна, вяра и Великата река)"

Also on Fandom

Случайно уики