Fandom

Memory Alpha

Декос

728pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Беседа0

Декос е обитаваната главна планета в едноименната звездна система. Тя е част от Федерацията и към 2375 година приютява база на Звездния флот. Намира се на по-малко от ден и половина път от Дълбок космос 9.

През спомената година началник операции на базата на Декос е Ал Лоренцо, който сключва тайно споразумение с Ног да заеме за три дни бюрото на капитан Сиско в замяна на индукционен модулатор. Този уред е след това заменен за фазарен излъчвател от USS Мусаши. (DS9: "Измяна, вяра и Великата река)"

Also on Fandom

Случайно уики