FANDOM


Девети флот е един от флотове на Звездния флот взели участие във войната с Доминиона.

Към средата на 2374 година е планирано елементи от Девети, Втори и Пети флот да предприемат опита за отвоюването на Дълбок космос 9. Ангажираните сили от този флот, обаче изостават в придвижването си с един ден спрямо тези от другите два флотове и не успяват да достигнат сборния пункт при Звездна база 375 навреме, за да потеглят с останалта част от новосформираната бойна група.

Към звездна дата 51247.5 Дълбок космос 9 е обозначен като щабквартира на Девети флот и генерал Марток е назначен за негов върховен командващ. Сред звездните кораби част от флота са USS Акаги, USS Екзитър, USS Потьомкин, USS Съдърланд и IKS Ротаран. Към състава му по-късно са причислени и множество клингонски кораби.

По-късно през същата година Девети флот, включително USS Дефайънт и няколко скитника, провежда учебни маневри.

Към средата на 2375 година Марток обявява плана си да поведе силите си в атака на базата на Трелка V и няколко други големи цели във вътрешността на Кардасианския съюз. Бенджамин Сиско отбелява, че за да се унищожи базата ще е необходим половината Девети флот, за което Марток пояснява, че неговото намерение е да провежда по-скоро "кавалерийски рейдове" с цел да всее хаос във вражеската територия без да се ангажира с генерално сражение включващо големи сили.

Сред корабите от Девети флот, които участват в рейда на Марток са IKS Ч'Танг, IKS Малпара и IKS Силвин.


Външни препратки Редактиране

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики